Horánszky u. 1.

Horánszky u. 10.

Horánszky u. 11.

Az intézményt Pest szabad királyi város törvényhatósága alapította, s működését az 1871/1872-es tanévtől kezdte meg. Hivatalos elnevezése szerint az idők során volt alreáltanoda, főreáltanoda, főreáliskola, reálgimnázium, gimnázium és általános gimnázium is. Az iskola helye a magyar oktatás rendszerében alapításától mindmáig: középiskola, iskolatípusa 1871–1935 között reáliskola, 1935-től gimnázium.
Vörösmarty Mihály Gimnázium

Horánszky u. 12.

Az 1995 óta fővárosi védettséget élvező ház telke 1894. május 21-én került Dr. Dirner Gusztáv Adolf (neves szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár, később a Bábaképezde igazgatója) tulajdonába 30 500 (korabeli) Ft-ért. Hauszmann Alajos sok évvel később erre a területre terveztetett meg Hoepfner Guido Kornél és Györgyi Géza műépítészekkel egy szecessziós stílusú, az „elit bérlők” igényeit is kielégítő, egy garázzsal és sofőrszobával rendelkező, háromemeletes bérpalotát. Már két és fél hónap múlva, 1911.

Horánszky u. 13.

A H13 egy Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ. Legfőbb célkitűzése a kerületben megforduló diákok kulturális-, szellemi- és szabadidős színterének megvalósítása.  http://www.h13.hu/
H13

Horánszky u. 14.

https://www.szakkollegium.sjc.hu/
Jézus Szíve Társasága Egyetemi Szakkollégiuma

Horánszky u. 19.

A kereskedők istene

Horánszky u. 20.

A Párbeszéd Háza a jezsuiták budapesti lelkiségi és kulturális központja.  https://jezsuita.hu/parbeszed-haza/
Párbeszéd háza

Horánszky u. 27.

Építés éve: 1891 Építtető: Ormai Mór Tervező: Greiner Adolf Építőmester: Fekete Elek Stílus: eklektikus Funkció: társasház 1938-39-ben itt lakott Pilinszky János költő.