Bródy Sándor u. 4.

Egy 1874 szeptemberében kelt szerződéssel vette meg Ádám Károly és neje, Aigner Matild a mai Bródy Sándor utca 4. szám alatti, akkor még üres telket. Az újonnan megvett házhelyre a következő év tavaszán, 1875 áprilisában nyújtották be az építésiengedély-kérelmet, amelyet a tanács néhány héttel később el is fogadott. Az épület terveinek elkészítésével a család az akkori idők egyik legkedveltebb építőmesterét, Weber Antalt (1823–1889) bízta meg. Forrás és további részletek: prusi.blog.hu

Bródy Sándor u. 40.

Bródy Sándor u. 42.

Bródy Sándor u. 44.

Bródy Sándor u. 46.

Bródy Sándor u. 5-7.

Magyar Rádió

Bródy Sándor u. 6.

Egy 1889. októberében keltezett adásvételi szerződés tanúskodik arról, hogy báró Fechtig Imre házát ifjabb Keszlerffy János vette meg, majd - valószínűleg a bontást követően - egy újabb bérpalotát álmodott ide. Az 1897-re elkészült remekműHuber József építész munkáját dicséri. Forrás és további részletek: lasdbudapestet.blogspot.com

Bródy Sándor u. 8.

Olasz Kuturális Intézet

Bródy Sándor u. 9.