Krúdy u. 11.

A ház története Klauschek Ignác és neje Bill Fanni az 1850-es évek elején vásárolták meg a telek tulajdonjogát. 1898-ra az akkor még József utca 29. 58.500 forintért cserélt gazdát. Az új tulajdonos Reusz Henrik és neje lett. 

Krúdy u. 12.

2012-ben kapott védettséget a Krúdy Gyula utca 12. szám alatti háromemeletes bérház, melyet Heyek Kálmánné rendelt meg a Hoepfner-Györgyi tervezőpárostól 1910-ben. Itt a szecessziós épületdíszek töredéke maradt fent, ha valaki ellátogat a házhoz, láthatja azok nyomait. Illetve van egy kevés dísz, ha felpillantunk: ilyen a harmadik emelet homlokzatán, az ablakokat körülfutó floreális ornamentika. A régi térkép alapján könnyű beazonosítani, hogy a Mária utcára néző homlokzaton több épületdísz is volt, a második emeleten például emberalakok.

Lőrinc pap tér 2.

Zichy Nándor gróf és felesége gróf Zichy Lívia (1840–1913) palotája a Lőrinc pap tér 2. szám alatt 1899-ben készült el, Havel Lipót építőmester kivitelezésével. Az eklektikus stílusú épület magán hordozza a gazdagság jegyeit. Zichy Nándor grófné Zichy Lívia grófnő a jótékonyságáról és nemeslelkűségéről ismert királyi palotahölgy volt. Az udvarról kocsiszínek nyíltak a Krúdy utcai oldalon, az udvari oldalon istálló volt felette szénapadlással.
Zichy palota

Lőrinc pap tér 3.

A lakóház 1894-ben épült Staerk Sándor okleveles építőmérnök tervei alapján. Az építtető Liebner Józsefné. Az építési engedélyezési terveket Heberhaus helyettes alpolgármester 1893. július 18-án hagyta jóvá. Az egykori Scitovszky téren álló, négyszintes épület historizáló eklektikus stílusban épült, a mai Lőrinc pap tér egyik meghatározó saroképülete. Egykor a földszinten vendéglőhelyiség, az emeleteken bérlakások voltak.
Darányi-palota

Mária u. 25.

A magyarországi jezsuiták központi temploma azon kevés szakrális épület közé tartozik, amely a hívek szorgalmazására és nagyrészt közadakozásból épült fel. A gyűjtés a jézustársasági atyákat a XIX. század végén a fővárosba hívó Győry Teréz grófnő és Zichy Nándor gróf szorgalmazására indult meg. A templommal egybeépült rendház 1888-1890 között elkészült, de az építkezés befejezése anyagi nehézségek miatt elhúzódott. A templomot végül 1909. április 27-én szentelték fel, és az ugyanabban az évben függetlenné vált magyar jezsuita tartomány központja lett.
Jézus Szíve Jezsuita Templom