Csepreghy u. 2.

Krúdy u. 12.

2012-ben kapott védettséget a Krúdy Gyula utca 12. szám alatti háromemeletes bérház, melyet Heyek Kálmánné rendelt meg a Hoepfner-Györgyi tervezőpárostól 1910-ben. Itt a szecessziós épületdíszek töredéke maradt fent, ha valaki ellátogat a házhoz, láthatja azok nyomait. Illetve van egy kevés dísz, ha felpillantunk: ilyen a harmadik emelet homlokzatán, az ablakokat körülfutó floreális ornamentika. A régi térkép alapján könnyű beazonosítani, hogy a Mária utcára néző homlokzaton több épületdísz is volt, a második emeleten például emberalakok.

Mária u. 10.

Rejtélyes a ház építéstörténete, a levéltár csak töredékes információkat őriz a megrendelőről és az építész személyéről is. 1869-ben Lohr Antal egy földszintes házat tervezett a telekre, egy bizonyos Balassovitz Emil számára. A következő évben azonban máris új tulajdonosokhoz került az ingatlan: Ferdinánd Erzsébet, Ferdinánd Róza és Farkas Anna lettek az új birtokosai. Az sajnos homályba vész, hogy ki és mikor építtette a ma is látható bérházat. A tulajdonosi kör gyorsan szűkült, vásárlás és örökség révén 1883-ra már egyedül Ferdinánd Erzsébet rendelkezett felette.

Mária u. 11.

Mária u. 12-14.

Mária u. 16.

Mária u. 19.

Főúri pompát sejtet ez a ház, a homlokzaton burjánzó növény- és gyümölcsfüzérek közül hermészfejek néznek le ránk, de visszatérő elem a pálmalevél, a koszorú, sőt a címerek geometriáját idéző díszítés is. A bejáratot, de még a pinceablakokat is elegáns kovácsoltvas zárja, sőt, még az erkély alján is gazdag díszítést láthatunk. A küllem azonban becsapós, a címernek tűnő ajtódísz ellenére a házat nem a hagyományos arisztokrácia egy tagja lakta, hanem vállalkozók, kereskedők alakították ilyen fényűzővé.

Mária u. 23.

Mária u. 25.

A magyarországi jezsuiták központi temploma azon kevés szakrális épület közé tartozik, amely a hívek szorgalmazására és nagyrészt közadakozásból épült fel. A gyűjtés a jézustársasági atyákat a XIX. század végén a fővárosba hívó Győry Teréz grófnő és Zichy Nándor gróf szorgalmazására indult meg. A templommal egybeépült rendház 1888-1890 között elkészült, de az építkezés befejezése anyagi nehézségek miatt elhúzódott. A templomot végül 1909. április 27-én szentelték fel, és az ugyanabban az évben függetlenné vált magyar jezsuita tartomány központja lett.
Jézus Szíve Jezsuita Templom